【Chat-in HK 自助導賞 x 戶外密室逃脫】青衣篇:春花落日大冒險 (限時挑戰)

從前從前....有一個叫做「春花落」嘅小島🌎經過一些秋與冬,已經搖身一變成為繁忙昌榮嘅青衣🚢...喺呢個旅程裏面,我哋會一齊探索青衣嘅故事🌅
Write your awesome label here.
青衣依家喺一個居住嘅小島~你又知唔知以前嘅青衣係咩樣?😎我哋利用Facebook inbox自動對答功能📲 帶你走入青衣社區唔同角落,配合利用實境事物解謎嘅小遊戲🎲🎯 將密室逃脫嘅玩法融入現實社區!
無論平日假日,只要帶上電話📲,就可自組小隊隨時出發🚩體驗好玩而有溫度嘅本地小旅行🎉

過往活動花絮:春花落日大冒險

為你推薦

其他本活動參加者都有留意或報名的義遊項目!