top of page
partnership_banner_e.png
香港賽馬會社區資助計劃—義地領袖學院
區區友你 學生組織資助計劃

有意策劃趣味和意義兼備的活動?但又缺乏資源和支持,那就絕對不能錯過這個資助計劃😎!一起Play and Learn👻,發揮創意透過設計有趣的城市探索活動,親身遊走社區👣,共同創造好玩又充滿意義的經歷🥳。

​獲得各方面支援,共同創造影響
作為活動搞手,你係咪都有以下煩惱:
可能冇時間去plan?
或者諗唔到好玩嘅idea?
甚至有諗法都冇資源去實行?
參與合作計劃,你可以:

取得總值超過$120,000的資源,支持籌辦活動及免費去義遊

發展活動統籌能力,認識其他學會並一同籌劃活動

發揮影響力,為會員提供充實而又有樂趣的全新體驗

只要你是:
  • 大專院校學生組織

  • 有意設計既好玩又有意義的城市遊蹤活動

bottom of page